De landbouw, tuinbouw en de voedingsmiddelen-industrie zorgen ervoor dat je regelmatig een voedzame maaltijd kan verorberen. Biochemische processen zorgen er dan weer voor dat dit voedsel in je lichaam verdeeld wordt, zodat je een actief (studenten)leven kunt leiden en dat je gewapend bent tegen aanvallen door virussen en bacteriën. Als je dan toch ziek wordt dan zijn er de geneesmiddelen die zorgvuldig ontwikkeld werden in farmaceutische laboratoria

Voor wie?

Heb je interesse voor alles wat met het leven te maken heeft? Hou je van biologie en biochemie? Ben je benieuwd wat recombinant DNA inhoudt en wat die genetisch gemodificeerde organismen nu wel zijn? Wil je weten wat er gebeurt in de voedings-, en farmaceutische technologie? Wil je je eigen bier brouwen en je eigen kaas ontwikkelen? Wil je ook virussen ontleden en de werking van de cel doorgronden? Dan is de opleiding tot master biochemie het meest geschikt om jouw nieuwsgierigheid in te lossen!

De opleiding? (Zie ook onder toekomstige student: PIH-ingenieur / master)

De opleiding omvat vier studiejaren en is opgebouwd uit drie bachelorsjaren gevolgd door één mastersjaar. Omdat de basiskennis voor de chemicus en de biochemicus dezelfde is, zijn de eerste twee semesters in de bachelorsopleiding, op één module na, voor beide gelijklopend. Vanaf het derde semester moet je de keuze maken voor de afstudeerrichting chemie of biochemie. Deze keuze laat je toe om na het zesde semester rechtstreeks door te stromen naar de master biochemie.
Met het oog op het gevarieerde aanbod aan tewerkstellingsmogelijkheden, vormen de praktijkvakken een belangrijk onderdeel in de opleiding. Jouw technische vaardigheden worden aangescherpt door eigenhandig te experimenteren in onze goed uitgeruste labs. Je leert zelfstandig of in team zoeken naar oplossingen. Recente apparatuur en software worden geïntegreerd in de lessen en labsessies.