Chemie is overal rondom ons aanwezig. De computer waarmee je nu werkt heeft een kunststofomhulsel, de banden van jouw fiets zijn gemaakt uit een rubbermengsel en de zeep waarmee je je wast is samengesteld uit verschillende chemische stoffen.

Voor wie?

Indien je je wil verdiepen in scheikunde, interesse hebt voor het ontwikkelen van nieuwe materialen en kunststoffen, voor oppervlaktebehandelingen, voor destillatieprocessen, voor de zuivering van water, lucht en bodem, voor de chemische processen die in de industrie worden toegepast of voor de constructie van chemische installaties dan is master chemie iets voor jou.

De opleiding? (Zie ook onder toekomstige student: PIH-ingenieur / master)

De opleiding omvat vier studiejaren en is opgebouwd uit drie bachelorsjaren gevolgd door één mastersjaar. Omdat de basiskennis voor de chemicus en de biochemicus dezelfde is, zijn de eerste twee semesters in de bachelorsopleiding, op één module na, voor beide gelijklopend. Vanaf het derde semester moet je de keuze maken voor de afstudeerrichting chemie of biochemie. Deze keuze laat je toe om na het zesde semester rechtstreeks door te stromen naar de master chemie.
Met het oog op het gevarieerde aanbod aan tewerkstellingsmogelijkheden, vormen de praktijkvakken een belangrijk onderdeel in de opleiding. Jouw technische vaardigheden worden aangescherpt door eigenhandig te experimenteren in onze goed uitgeruste labs. Je leert zelfstandig of in team zoeken naar oplossingen. Recente apparatuur en software worden geïntegreerd in de lessen en labsessies.